Daily Motivational

Daily Motivational

Ibrani 12:11 Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.

‪#‎kingdomquote‬ ‪#‎kingsword‬ ‪#‎dailymotivational‬ ‪#‎renunganharian‬ ‪#‎rockministry‬ ‪#‎rockchurch‬ ‪#‎gbirock‬ ‪#‎theyearofnewdimension‬ ‪#‎autumnofpruning‬ ‪#‎thepurposeofpruning‬